Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
  • Slide01
  • Slide02
  • Slide03
  • Slide04

 

 

 
 

Költöztetés Magyarország - Anglia 

Vállaljuk teljes körű költöztetések lebonyolítását Anglia és Magyarország közötti útvonalon. Legyen szó akár kisebb, akár teljes autós költöztetésről kollégáink készségesen állnak rendelkezésére. Járműparkunk 12 – 20 köbméteres teherautókból áll, így tudunk igazodni a vásárlók igényéhez.

CSOMAGSZÁLLÍTÁS

MAGYARORSZÁGRÓL ❯ ANGLIÁBA

ANGLIÁBÓL ❯ MAGYARORSZÁGRA

HETENTE

❯ Gyorsaság

❯ Pontosság

❯ Megbízhatóság

..

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1,Szerződő felek

1.1. A szolgáltató

Pack4UK Limited Company

Székhelye, ügyfélszolgálati címe: 34 Dene Road, London, N11 1ES

Postacím:34 Dene Road, London, N11 1ES

E-mail: info@csomagfutar.co.uk

Honlap: www.csomagfutar.co.uk

Telefonos nyitva tartás: Hétfő-Péntek 8:00-18:00

Személyes találkozás : egyeztetést követően

Alaptevékenység: Csomagszállítás, költöztetés.

A szolgáltatások ellátásához a Pack4UK Ltd. más közreműködést is igénybe vehet.

Tevékenység: Nemzetközi futárszolgáltatás, amelyben kézbesíti a küldeményt a nemzetközi szerződések alapján és nemzetközi viszonylatban.

 

1.2. Ügyfél

Az ügyfél az a magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasási társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

 

2. Szerződés tárgya

A Pack4UK Ltd. vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményetek díj fizetése ellenében a faladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett vagy jogosult részére kézbesíti. Amennyiben valamelyik feltétel nem felel meg a szállító megtagadhatja a csomag felvételét vagy a kiszállítását korlátozhatja.

 

3. Szállítmány biztosítás:

A Pack4UK Ltd. rendelkezik Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-nél megkötött szállítmánybiztosítási szerződéssel. Magánszemélyek vagy egyéb EU adószámmal nem rendelkező cégek küldeményeire vagy személyes ingóságaira cégünk szállítmányonként maximum 50.000.- HUF értékig vállal felelősséget. Nagyobb értékű küldeményekre a megrendelőnek kell külön biztosítást kötnie, egyéb biztosító társaságnál. A lehetőségekről kérjék ügyfélszolgálatunk tájékoztatását. Csak hibátlanul csomagolt és lezárt küldemények szállítása esetén garantálható, azok feladáskori állapotnak megfelelő kézbesítése. Ezért csomagolatlan vagy nem megfelelően csomagolt küldemények szállítását a fuvarozó megtagadhatja vagy a hiba fuvarlevélen történő rögzítését követően a szállítást a feladó saját felelősségére vállalja el. Ebben az esetben bármilyen esetleges csomagolási hiányosság miatt keletkezett sérülésért a Feladó tartozik felelősséggel. A küldemény átvétele és a fuvarlevél aláírása után utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ha a csomag az Átvevő tulajdona, kérjük, lépjen kapcsolatba a Feladóval. A csomag tartalmáról lista készíthető a Feladó által, de futárunk nem ellenőrzi, ezért felelősséget nem vállal a tartalmáért.

 

Figyelem: A Partnerfutárcég (UPS) által okozott karokért, esetleges késésért a Pack4UK Ltd. nem vállal felelősséget. Kár esetén az Interparcel, mint brókercég honlapjáról kinyomtatott űrlapon lehet igényelni és levélben kérni a kártérítést. A csomag £100 értékben van biztosítva. Amennyiben nagyobb értékben szeretné biztosíttatni, akkor tudnunk kell a csomag értékét, majd megírjuk a biztosítás költségét az árajánlatban.

 

Fizetni feladáskor lehet fontban vagy forintban, vagy bankszámlánkra is utalható az összeg, de amíg bankszámlánkon nem jelenik meg a megegyezett összeg, addig nem áll módunkban a csomagot/csomagokat átadni.)

Postán vagy futárcég által raktárunkba érkezett csomagokért felelősséget NEM vállalunk, mivel nem tudhatjuk , hogy milyen állapotban adták fel és mi milyen állapotban kapjuk meg a csomagoláson belül.

 

4. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

4.1. a szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldemények a Pack4UK Ltd. által történő felvételével jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.a szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétele pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.

A küldeményt a Pack4UK Ltd. abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése a küldemény feladásakor, de legkésőbb a küldemény átvevőjéhez történő kiszolgáltatásakor esedékes. Szerződés szerint a kifizetés hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága. Három köbméternyi, vagy annál nagyobb térfogatú szállítmány/csomag esetén előleg kifizetését kérheti a szolgáltató, aminek mértéke a megállapodott összeg 30%-a.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek szabályaitól a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

 

5. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

 

5.1.Megtagadása az alábbi tények esetében történhet:

• A szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik.

• A küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti.

• Az előírásoknak a küldemény nem felel meg

A teljesítés előzőek szerinti megtagadáséból, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.

A Pack4UK Ltd. futárszolgálat megtagadhatja a szerződés megkötését, ha

• A szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg

• A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül eső okokból – nem állnak rendelkezésre.

Ha a Pack4UK Ltd. alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Pack4UK Ltd. feltételezésének alaptalanságát, amit helyben, és azonnal meg kell adni.

 

5.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének estei:

A Pack4UK Ltd. futárszolgálat a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti

- A küldemény kézbesíthetetlen

- A Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

 

5.3. Kézbesíthetetlen küldemények:

- A szolgáltatón kívülálló okokból a címzettnek kézbesíteni és a feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy

- A küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója vagy a címzett nem fizette meg.

A kézbesíthetetlen küldemény esetén a Pack4UK Ltd. a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő harmincadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a küldemény átvételére felszólítja.

Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, aPack4UK Ltd. a küldeményt a feladástól számított 2 hónap elteltéig őrzi, utána a küldeményt megsemmisíti.

 

6. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

 

6.1. A feladó feladatai

 

6.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

 

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

Mi szállítható:

Bármilyen általános közúti fuvarozással szállítható, dobozolt, csomagolt küldemény, bőrönd, táska, motor, robogó, kerékpár, bútor, hangszer, ruhanemű, játékok, sport kellék, építőanyag, szerszám, kerti, háztartási, irodai és telekommunikációs eszköz. Hűtést nem igénylő kereskedelmi forgalmú élelmiszerek, édességek, ajándéktárgyak. Olyan fel nem sorolt küldemények, amelyek nem tartalmaznak illegális, jövedéki-, tűz- és robbanásveszélyes, fertőző, undort keltő, valamint egyéb veszélyes anyagokat és termékeket.

Személyszállítással, illetve élőállat szállításával nem foglalkozunk! Növények szállítása kivitelezhető, a feladó felelősségére, szállításra alkalmas lezárt csomagolásban! Regisztrált postai szolgáltatóként, megalapozott gyanú esetén cégünk hivatott megfelelő jegyzőkönyvezés mellett küldeménybontást kezdeményezni, a posta törvény 14§ 8-as 9-es és 10-es bekezdésében leírtak szerint.

Amely küldeményben csomagbontást követően, szállításból kizárt tartalom találtatik (pl. alkohol, dohányárú, illegális vagy kereskedelmi mennyiségű árú stb., távol-keletről rendelt hamisított márkajelzésű új termékek/logó, kábítószert, szteroidnak minősülő gyógyszert és fegyvert (vagy annak minősülő tárgyat) ) az automatikusan szállításból visszatartásra kerül. Ilyen esetben a küldemény Megrendelője/Feladója/Átvevője minimálisan bruttó 10.000.- HUF állásdíj megfizetésére kötelezett küldeményenként, amely hosszabb feltartóztatás esetén minden további megkezdett óra tekintetében azonos összeggel növekszik. Ilyen esetekről hivatalból értesítenünk kell a területileg illetékes nyomozati hatóságot.

 

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

Szállításból kizárt tárgyak, anyagok:

- jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.)

- kábítószer és egyéb illegális anyagok

- tűz- és robbanásveszélyes anyagok

- mérgező, ártalmas, maró anyagok

- lőfegyver, lőszer

- romlandó élelmiszer

- földi maradványok

- sugárzó anyagok

- ömlesztett áruk

- különleges értékű áruk

- közerkölcsbe ütköző tárgyak

- postafiókra címzett küldemény

- hamisított márkajelzésű új terméke/logót (pl.: Kínából rendelt)

- hűtést, fűtést igénylő áruk

- minden olyan tárgy, anyag melynek szállítása jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik

Feltételesen szállított tárgyak és azok feltételei:

- Pack4UK Ltd. futárszolgálat kerékpárt, a vázzal merőlegesen elfordított kormánnyal és leszerelt pedállal szállít.

- Motorkerékpárt abban az esetben szállít, ha annak gépjárműre történő fel- és leállása a fel- és lerakóhelyen biztosította.

 

A Pack4UK Ltd. futárszolgálat nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, aPack4UK Ltd. berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért. Köteles viselni saját kárát és megtéríteni aPack4UK Ltd. felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

 

6.1.2. Csomagolás, lezárás

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

 

Küldemények csomagolása:

* A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

* Nem kell csomagolni karton, fa és műanyag dobozokat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

* A 30 kg-nál nagyobb tömegű küldeményt, amennyiben lehetséges több egységbe kell csomagolni a futár egészségének védelme érdekében.

Nem vállalunk felelősséget a csomagolás esztétikai sérüléséért, kiálló részek sérülése, bőrönd kerekek kitörése, leszakadt fülek esetében.

* Lapra szerelhető bútorokat, kérjük lapra szedni, és darabonként csomagolni (karcolódást elkerülendő okok miatt). Lapra szerelhető bútorok egyben szállítását vállaljuk, de nem vállalunk a sérülésekért felelősséget. Ilyen bútorok például IKEA-ban vásárolt bútorok, pozdorja bútorok.

* A bútorlapokat kemény, erős kartonba kérjük csomagolni.

 

Küldemények lezárása:

A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

 

7. Megrendelés menete:

Ajánlatkérésre, megrendelésre az "Csomagfeladás" menüpontban található űrlap kitöltésével van lehetőség. Természetesen van lehetőség telefonos vagy személyes megrendelésre is ügyfélszolgálatunkon de ebben az esetbe is szükséges az írásos forma amit a kollégáink töltenek ki. A beérkező űrlapokat, beérkezések sorrendjében általában 1 munkanap alatt tudjuk feldolgozni, majd a konkrét ajánlattal együtt feltételesen visszaigazolni. Amennyiben a kiküldött ajánlat megfelelő és erre egy írásos visszajelzés (megerősítés) érkezik, akkor tekintjük a megrendelést visszaigazoltnak. Minden fuvarfeladat a küldemény felvételével kezdődik és a küldemény kiszállításakor teljesül, majd lezárásra kerül.

 

8. Szállítás menete:

Heti rendszerességgel indulnak autóink. A szállítási idő a felvételt követően általában 3-10nap. Minden küldeményről egyedileg számozott fuvarlevelet állítunk ki, ezzel igazolva a feladást és kézbesítést, valamint minden szállítási díjról Áfás számlát adunk. A szállításokat esetenként kiegészítheti partner futárszolgálatok bevonása a küldemény felvételek vagy kiszállítások időgarancián belüli ütemezése végett. A háztól-házig szállítás azt jelenti, hogy a megadott címről a kívánt címre közvetlenül szállítunk, amennyiben a kiértesített 2 órás intervallumban biztosított a jelenlét. Csak szilárd útburkolatú úton megközelíthető címek esetén kivitelezhető a közvetlen küldemény felvétel és kiszállítás. A szállítási díj, közvetlenül az autóra történő fel- és lerakodást igen, ezen kívüli egyéb rakodást nem tartalmaz, csak különleges esetekben, előzetes egyeztetés szerint. Extra rakodás igényét, minden esetben kérjük előre jelezni, egyéb esetben a küldemény a szállító járműnél kerülhet átvételre! (emelet, pince, udvar, nem megközelíthető cím) Szállító járműben bekövetkezett műszaki hibából kialakuló késedelem esetén nem vállalunk felelősséget, de mindent megteszünk, hogy lerövidítsük a késedelem idejét.Szállítási díjat nem áll módunkban visszafizetni.

 

9. Kiértesítés:

A megrendelések visszaigazolásában, megjelöljük a várható küldemény felvételi és kiszállítási napokat.

A magyarországi felvételt és kiszállítást az adott napot megelőző napon délután, az angliai kiszállítási és felvételi szakasz előtt hasonlóképp, ügyfélszolgálatunk rövid szöveges üzenet (SMS) formájában kiértesít minden érdekelt ügyfelet a várható érkezés időtartamáról. Ezt MINDEN ESETBEN kérjük visszaigazolni szintén SMS-ben. Futárunk röviddel érkezése előtt telefonál, ekkor jelezve, hogy pontosan mikorra várható. Amennyiben az ügyfél a futár érkezésekor a megadott telefonszámon nem elérhető, abban az esetben a kiszállást meghiúsultnak tekintjük. Természetesen a futár kollégák mindent igyekeznek megtenni a kiszállítások megvalósítása érdekében. Amennyiben egy szállítás 3 alkalommal meghiúsul, akkor a megrendelést automatikusan töröljük.

 

10. Fizetés módja:

A fizetés történhet készpénzzel a küldemény feladásakor, kiszállításakor, vagy banki előre utalással, amennyiben a szállítási díj a küldemény felvételét megelőzően megérkezik a bankszámlánkra (egyéb fizetési kondíciók kialakítása is lehetséges, regisztrált vagy keretszerződéses ügyfelek számára, egyeztetés szerint)

 

11. Áraink / Árufizetés:

A szállítási díjakról az "Áraink" menüpontban olvasható részletes tájékoztatás.

A díjfizetés történhet magyar Forintban, Euróban vagy angol Fontban egyaránt. A díjfizetés összegét a Magyar Nemzeti Bank által közzétett Hivatalos Deviza Közép árfolyamok szerint konvertáljuk.

 

12. Helyettes átvevő

Ha a címzett nem tartózkodik a címben megjelölt helyen és nincs, illetőleg a küldemény címében megjelölt helyen nem található meghatalmazottja, továbbá a meghatalmazásban nem zárta ki a helyettes átvevőnek történő kézbesítést, a küldemény – ha a címzett vagy a feladó az erre irányuló szolgáltatás igénybevételével másként nem rendelkezik – helyettes átvevőnek is kézbesíthető.

Amennyiben a címzett és a feladó ebben a tekintetben eltérően rendelkezett, a feladó rendelkezését kell irányadónak tekinteni.

A kézbesítés szempontjából helyettes átvevő lehet:

- a cím helyen tartózkodó 14. életévet betöltött közeli hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja];

- a házastárs;

- az egyenes ágbeli rokon;

- az örökbefogadott, a mostoha es nevelt gyermek;

- az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, valamint;

- a testvér;

- magánszemély címzett eseten, a címhelyen tartózkodó bérbeadó, szállásadó.

A helyettes átvevőnek a fuvarlevelén aláírása mellett az átvetéli jogosultságának jogcímét is fel kell tüntetnie. A Szolgáltatónak a címhelyen tartózkodó és magát helyettes átvételre jogosultnak valló személytől a jogcíme igazolását nem kell kérnie. Ha a jogcím fennállásával kapcsolatosan a Szolgáltatóban kétség merül fel, a jogcím közokiratba foglalt igazolását kérheti.

Igazolás hiányában a Szolgáltató a küldemény érkezéséről értesítőt helyez el.

A helyettes átvevőnek nem kézbesíthető:

- a sérült küldemény,

- bármely küldemény, ha a címzett a Szolgáltatónál írásban tiltakozik a helyettes átvevőnek való kézbesítés

 

13. Tájékoztatás, panasz

 

13.1. Tájékoztatás

Pack4UK Ltd. vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Ügyfélszolgálati pontján, internetes honlapján az igénybevevők részére hozzáférhető módon közzé teszi:

- Általános Szerződési Feltételeket,

- az állandó ügyfélszolgálatának telefonszámát, egyéb elérhetőségét,

- minden egyéb közérdekű információt.

 

13.2.Felhasználói bejelentések, panaszok

A Pack4UK Ltd. ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban panasz) díjmentesen megtehetik.

A Pack4UK Ltd. panaszként kezeli a felhasználótól (ügyfél) származó olyan közlést, amelyben az ügyfél állítja, hogy a Pack4UK Ltd. által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. Az ügyfél a panaszt az ügyfélszolgálati helyén is benyújthatja. Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

- ügyfélszolgálaton szóban vagy írásban,

- telefonon,

- levélben,

- a fuvarlevélen írott formában,

- egyéb megfelelő módon (pl. e-mail, távirat, fax útján).

 

14. A küldemények felbonthatóságának szabályai

Pack4UK Ltd. a zárt küldeményt felbonthatja ha

- a kézbesíthetetlen csomagküldemény 1 hónapos őrzési ideje lejárt;

- a küldemény csomagolása, burkolata oly mertekben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében ez indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással ez nem oldható meg, vagy

- a küldemény tartalma által okozott veszélyhelyzet elhárítása érdekében ez indokolt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét es a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti.

APack4UK Ltd. a küldeményt jogszabály alapján, annak megismerésére jogosult szervek részére, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése eseten köteles átadni.

 

15. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Pack4UK Ltd. a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek

 

A Szolgáltató nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha

- az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett

- a küldemény belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt,

- ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta,

- afeladó a különleges kezelést igénylő küldeménye eseten előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny, műszaki cikk), illetve

- a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti alpontokkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

- a Szolgáltatót a csomagolás hiányossága es az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

- a feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés eseten a Szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Szállító járműben bekövetkezett műszaki hibából kialakuló késedelem esetén aPack4UK Ltd. felelősséget nem vállal.

 

16. Adatvédelem:

Részünkre eljuttatott ügyféladatokat harmadik fél részére semmilyen formán nem adunk ki! Egyetlen kivétel a hivatalos szerv által beadott, indokolt, írásos kezdeményezés.

 

17. Munkabiztonság:

Szállítható csomagolásról és kézzel egy ember által nem mozgatható küldemények teljes rakodásáról a megrendelőnek kell gondoskodnia! Általános küldemények maximális súlya 30 Kg. Nehezebb küldeményeket lehetőleg több egységbe csomagoljanak.